Наша группа ВКОНТАКТЕ - Наш твиттер Follow antikoved on Twitter
379

ВАЖНЕЙШИЕ ГРЕЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

αγγεία οίνηρά 155 αδιάφορα 311, 840 άλικη 163 άμιξία 225

άναχώρησις 203, 211, 212 άνδραποδικόν 204 απόμοιρα 217 άρταβεΤα 195 άσπορος 225

ασυλία 96, 334 (асилия) βαρις 149, 151, 154 γενηματοφύλακες 200 γεωργο’ι βασιλικοί 156, 195, 198 γεωργο'ι μισθώι 189 γή βασιλική 193, 194 γή έν άρετη 194

γή έν άφέσει 193, 194, 199, 200 γή έν δωρε$ 193 сд., 198, 199, 203 γή ιδιόκτητος 193 γή ιερά 194, 224 γή πολίτικη 194

γης αναδασμός και χρεών αποκοπή 25, 244 γραφιον 205

δικαιώματα 187, 189, 204, 205 δυνατοΰντες 197

έκφοριον 156, 193, 195, 199, 200, 215

έλευθερία 52, 53

έναργεια 301

επιγαμία 238

έπίσπορα 200

έποχη 315

εύλογον 316

’ιδία 155—157, 198

ιδιοκτήμονες 193

ϊδιος λόγος 226, passim ίερόδουλος 160 καλοκάγαθία 314 κάπηλοι 201 κάτοχοι 206, 325 κοινή 26, 78, 186, 233, 287 κτίστης 98, 318

κώμη 99, 149, 152, 154, 156, 186, 197, 199, 236, passim Λαοί 31, 147, 151—157, 195, 212,218, 223 λόγος σπερματικός 307 μάχιμοι 193,197, 213—215, 218, 222, 223 μίσθωσις 195 ολιγανδρία 228 ομόνοια 34, 73, 340 παιδισκ[ά]ριος 159 πάροικοι 105, 106, 154, passim πίστις 227

πρακτωρ ξενικών 198 πρόληψις 301 προπολητικόν 205 (έπι των) προσόδων 200 στασιαστής 211, 212 στέφανος 163

σώμα 159, 204, 205, 206 ταραχή 222

τράπεζαι 207

ύπόλογος 194, 195 φιλάνθρωπα 218, 225 φόρος (άργυρικΑς και λητουργικός) 152—

155, 163 χωματικόν 202 χώρα 155 сл., 228, passim

 

Подготовлено по изданию:

Ранович А.Б.
Эллинизм и его историческая роль. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1950.Rambler's Top100